Atras RS

Rejestracja i sortowanie Bulk to Racks

ATRAS RS poszerza wersję ATRAS o dowolną liczbę modułów rack. Jako materiał luzem, obecne probówki krwi i moczu są rejestrowane i selektywnie dystrybuowane pod kątem późniejszej analizy według indywidualnych specyfikacji, do statywów jak i luzem do pojemników docelowych.

Możliwość buforowania w ramach poszczególnych modułów rack i inteligentnego sterowania programem zapewnia szybką dystrybucję probówek. Dzięki czemu osiągamy przepustowość do 500 próbek/h na każdy moduł rack.

Wideo

  • Możliwość kombinacji modułów BULK i RACK
  • Optymalne wykorzystanie dzięki inteligentnemu oprogramowaniu
  • Wydajność: około 500 probówek/h na moduł Rack
  • Zaprojektowane pod wszystkie popularne statywy

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną kombinację pojemników na luz i modułów na statywy. Wszystkie urządzenia ATRAS można doposażyć modułem dodatkowym na statywy.

atras rs