Atras

Rejestracja i sortowanie Bulk to Bulk

Luzem obecne probówki krwi i moczu, są rejestrowane i rozprowadzane w celu późniejszej analizy według własnych potrzeb do pojemników docelowych. Rejestracja i sortowanie odbywa się za pomocą kodów kreskowych i/lub kolorów zatyczek. Dwa sprawnie funkcjonujące skanery zapewniają niezawodny i bezpieczny odczyt kodów kreskowych przy zachowaniu dużej przepustowości. Wyjątkowo precyzyjne wykrywanie koloru za pomocą specjalnie opracowanego spektrometru umożliwia również wczesne porównanie informacji zawartych w kodzie kreskowym, a kolorem zatyczki probówki. Wadliwe probówki są identyfikowane i odrzucone przed procesem analizy. Reguły sortowania są określane i dostosowane według potrzeb. ATRAS może komunikować się poprzez interfejs sieciowy z LIS lub pracować jako urządzenie samodzielne bez połączenia z LIS. Poprzez ciągłe monitorowanie procesu sortowania zapewniona jest bezpieczna i dokładna dystrybucja probówek.

atras
  • Wydajność: około 2000 probówek/h
  • Wszystkie popularne probówki
  • 6-10 pojemników docelowych (liczbę pojemników docelowych można zwiększyć dowolnie poprzez dodawanie modułów)
  • Oddzielny pojemnik na probówki nierozpoznane
  • Możliwe rozszerzenie o moduł na stojaki (rack)